Το φως της Ανάστασης, ως διαρκής επανεκκίνηση ζωής