Όλγα Κεφαλογιάννη: Μια νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό

Στο όραμα αλλά και στη στρατηγική ώστε να γίνει η Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στην εισαγωγική ομιλία της στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία» που διοργάνωσε στο Μουσείο της Ακρόπολης η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Έχουμε την πολιτική βούληση αλλά και τα εργαλεία, τόνισε η υπουργός, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό.
Μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και πολιτικών, υπογράμμισε η κα Όλγα Κεφαλογιάννη, δημιουργούμε τις συνθήκες για μία νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, συνθέτουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα αναπτύσσεται με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, ώστε η οικονομική ανάπτυξη να εξασφαλίζει ευκαιρίες για όλους, να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο και να αναδεικνύονται νέοι προορισμοί.
Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από το ξεπερασμένο μοντέλο το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ποσότητα έναντι της ποιότητας και να εστιάσουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα των προορισμών, θεσπίζοντας κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας.
Ειδικότερα αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες και στον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, επεσήμανε:
– Την πρωτοβουλία της χώρας μας για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, με αντικείμενο τη μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.
– Τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού με αρμοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό μιας ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επιμέρους περιφέρειες.
-Τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που θα αφορά προορισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
Πρόσθεσε επίσης ότι μέσω δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθούνται έργα για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας, με γνώμονα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναφέρθηκε ακόμα στο επικείμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά, προσδιορίζοντας έναν οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης και θέτοντας σταθερές βάσεις για τη χρήση της γης στην τουριστική δραστηριότητα.
Τέλος, σχετικά με τη νέα προσέγγιση προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος, επεσήμανε ότι επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών διαφοροποίησης της τουριστικής μας προσφοράς, με στόχο επίσης τη διάχυση των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια και την προβολή βιώσιμων πρακτικών, εμπειριών και δραστηριοτήτων.

Την πολιτική και τις δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση ταξιδιωτών ΛΟΑΤΚΙ+, παρουσίασε η υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση κατά την οποία υπεγράφη επίσης μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Queer Destinations*.
Όπως τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, η πολιτική του Υπουργείου εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης για την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά και την έκφραση φύλου, και έχει ως στόχο την Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
H Υπουργός επεσήμανε πως η ισότιμη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για το Υπουργείο τη μόνη επιλογή και αντανακλά τις αξίες που θέλουμε να πρεσβεύει η χώρα μας ως τουριστικός προορισμός.
Το Υπουργείο Τουρισμού, πρόσθεσε, σε στενή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ανέπτυξε Στρατηγική Προσέλκυσης Τουρισμού ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που θα προσδώσει, εκτός των άλλων, ένα πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας.
Αναπτύσσοντας την πολιτική διαμόρφωσης των τουριστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στα ειδικά χαρακτηριστικά της ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιωτικής κοινότητας, κα Όλγα Κεφαλογιάννη μεταξύ άλλων επεσήμανε:
– τη διασύνδεση της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού, με τις στρατηγικές των επιμέρους προορισμών,
– τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση δεδομένων, αναφορικά με τον τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+ και
– την οικοδόμηση σχέσεων με εξειδικευμένους σε ΛΟΑΤΚΙ+ τουρισμό ταξιδιωτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού.
Ειδική αναφορά και ιδιαίτερο βάρος έδωσε η υπουργός στην ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τουριστικού κλάδου και των τοπικών κοινωνιών.
Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι στόχος είναι ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς με την ανάλογη προώθηση και προβολή, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας παράλληλα την τουριστική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα χαρακτήρισε κομβική την ενθάρρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων για κατάρτιση του προσωπικού τους σε θέματα διαφορετικότητας,
Αναφορικά με ενέργειες επικοινωνίας και προβολής, αναφέρθηκε σε σχεδιασμό για τη δημιουργία προωθητικού υλικού για τον τουρισμό ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα, την ανάπτυξη branding και την οργάνωση εξειδικευμένης επικοινωνιακής καμπάνιας, καθώς και τη φιλοξενία ή υποστήριξη εκδηλώσεων διεθνούς απήχησης, σχετικών με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην έκδοση, από το Υπουργείο Τουρισμού, Οδηγού Συμπεριφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις τουριστικές επιχειρήσεις, ο οποίος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Όπως τόνισε η Υπουργός Τουρισμού «η πολιτική για την προσέλκυση του τουρισμού ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, θα συμβάλει σε ένα φωτεινό μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό, όπου όλοι θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να ανακαλύψουν την ομορφιά της Ελλάδας και τις μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει.
Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Queer Destinations, κκ Oriol Pamies και Edgar Weggelaar, ευχαρίστησαν την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη για τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές της που καθιστούν τη χώρα φιλικό και ασφαλή προορισμό για τη ΛΟΑΤΚΙ+ και συνεχάρησαν την Ελλάδα για τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων της.
* O Oργανισμός Queer Destinations έχει ως σκοπό τη συμπερίληψη στις τουριστικές εμπειρίες, φιλοδοξώντας να λειτουργεί ως συνδετικός ιστός μεταξύ κυβερνήσεων, προορισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει το πρόγραμμα/σήμα διάκρισης (Queer Destinations Committed) η απονομή του οποίου διασφαλίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αριστείας, ποιότητας και ασφάλειας για τους ΛΟΑΤΚΙ+ ταξιδιώτες.

Η ενίσχυση και η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Κατάρ στον τομέα του τουρισμού ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης που είχε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της χώρας κ. Ali Khalfan Al-Mansouri.
Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη επεσήμανε στον πρέσβη τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται την περίοδο αυτή στην Ελλάδα για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και υπογράμμισε ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τις αραβικές χώρες, γεγονός που αποδεικνύεται και από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών στην Ελλάδα.
Εξετάστηκε μάλιστα η προοπτική υπογραφής ενός νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεννόησης και η ανταλλαγή τουριστικής τεχνογνωσίας, καθώς και η προώθηση της αεροπορικής συνεργασίας ιδίως σε σημαντικούς προορισμούς της Ασίας, όπου η χώρα μας δεν διαθέτει απευθείας αεροπορική σύνδεση, με στόχο την αύξηση την ταξιδιωτικών ροών.
Τέλος, συζητήθηκε και η πραγματοποίηση επίσκεψης της Υπουργού κας Κεφαλογιάννη στο Κατάρ, στο άμεσο μέλλον, στο πλαίσιο και της αξιοποίησης της συγκυρίας της ιδιαιτέρως επιτυχούς επισκέψεως του κ. Πρωθυπουργού στο Κατάρ.

 

Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί, από τις 19 μέχρι 21 Μαρτίου, η ετήσια Σύνοδος Κορυφής του δικτύου Women Political Leaders (WPL) που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχουν αναλάβει από κοινού με τον συγκεκριμένο φορέα, τη διεξαγωγή του WPL Athens Summit 2024 και για το λόγο αυτό υπογράφηκε συμφωνητικό από τις τρεις πλευρές.
Το WPL είναι ένα Παγκόσμιο Δίκτυο Γυναικών Πολιτικών. Αποστολή του είναι να αυξήσει τόσο τον αριθμό, όσο και την επιρροή των γυναικών σε πολιτικές ηγετικές θέσεις.
Σε προηγούμενες συνόδους κορυφής του WPL έχουν συμμετάσχει αρκετές εκατοντάδες γυναίκες βουλευτές και άλλες υψηλόβαθμες πολιτικοί από όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα θα βρεθούν περισσότερες από 200 σύνεδροι, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών και των στρατηγικών που απαιτούνται στην πορεία για την ισότητα.
Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του WPL θα βραβευτούν γυναίκες-πολιτικοί, που με το έργο τους έχουν βοηθήσει στον αγώνα για την απάλειψη των στερεοτύπων και των διακρίσεων στην πολιτική, ανάμεσά τους και η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την ευρύτερη συνεργασία που προέκυψε για τη διεξαγωγή του WPL Athens Summit 2024. Τόνισε δε, ότι η Ελλάδα δείχνει το δρόμο με την πρωτοβουλία να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής καθώς δίνει βήμα στις γυναίκες ηγέτιδες του κόσμου και προασπίζει την ισότητα στην πολιτική και κατ’επέκταση σε όλους τους τομείς.
Η κα Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι στον αγώνα για την πραγματική ισότητα των γυναικών, το παράδειγμα και το υπόδειγμα είναι δυνατότερο από κάθε ευχή ή προτροπή. Μαζί με σπουδαίες γυναίκες που ηγούνται στο χώρο της πολιτικής παγκοσμίως, θα στείλουμε από την Αθήνα ένα ισχυρό μήνυμα: ισότιμης συμμετοχής παντού.

Best Of

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Τώρα… τρέχουμε (για τις ευρωεκλογές). Γιορτάζουμε μετά

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Ανήμερα της ονοματικής εορτής της, η Ελίζα...

Η Κάλλη Κώστα στη μάχη των εκλογών του ΤΕΕ

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Τη μάχη των εκλογών του ΤΕΕ δίνει...

Όλγα Κεφαλογιάννη: Συστράτευση των γυναικών ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε την...

Το ΠΑΣΟΚ ποντάρει στην “αλλαγή γενιάς”, με τη Μαρία Μπουτζέτη στο ευρωψηφοδέλτιο

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Η υποψηφιότητα της Μαρίας Μπουτζέτη στο ευρωψηφοδέλτιο...

Newsletter

spot_img

Δείτε επίσης...

Ένα 24ωρο με τη Μαρίνα Σάττι

Το vlog της τραγουδίστριας λίγο...

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Τώρα… τρέχουμε (για τις ευρωεκλογές). Γιορτάζουμε μετά

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Ανήμερα της ονοματικής εορτής της, η Ελίζα...

Το «Ζάρι» challenge της Μαρίνας Σάττι στο ΟΠΑΠ Game Time

  Η ταλαντούχα τραγουδίστρια για τα μυστικά της Eurovision λίγο...

Γιώργος Πλειός: Οι φοιτητές φωνάζουν (και) για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να φωνάζουν

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη Ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων...
Υστερόγραφα Team
Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Ένα 24ωρο με τη Μαρίνα Σάττι

Το vlog της τραγουδίστριας λίγο πριν αναχωρήσει για το Μάλμε Μια μέρα μαζί με τους fans της και...

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Τώρα… τρέχουμε (για τις ευρωεκλογές). Γιορτάζουμε μετά

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Ανήμερα της ονοματικής εορτής της, η Ελίζα Βόζεμπεργκ συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Η ευρωβουλευτής της Νέας...

Το «Ζάρι» challenge της Μαρίνας Σάττι στο ΟΠΑΠ Game Time

  Η ταλαντούχα τραγουδίστρια για τα μυστικά της Eurovision λίγο πριν την τελική ευθεία του διαγωνισμού Άρωμα Eurovision έφερε στο στούντιο του ΟΠΑΠ Game Time η...