Φιλοθέη Μακριδάκη: Καλή είσπραξη και… καλή επιστροφή στην κανονικότητα

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Ειδικός Φοροτεχνικός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

Η προθεσμία για να μπορέσουν να λάβουν οι επιστήμονες το ποσό των 600 ευρώ , ως οικονομική ενίσχυση , για τις δύσκολες αυτές ημέρες της πανδημίας που περνάει η χώρα μας , είναι έως 8 Μαΐου να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου . Προσοχή, στην ενέργεια αυτή είναι απαιτητό να προχωρήσουν μόνο από τους επιστήμονες δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης. Αυτοί οι οποίοι εκτέλεσαν τις απαιτούμενες ενέργειες για να παρακολουθήσουν την τηλεκατάρτιση, δεν οφείλουν να προβούν σε καμία επιπλέον κίνηση. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι, αν δεν δείτε τα χρήματα να πιστώνονται στον λογαριασμό έως 6/5 τότε κάντε και την αίτηση στον ΕΡΓΑΝΗ. Την συμβουλή αυτή σας την δίνω, κατόπιν των ερωτήσεων που μου θέσατε, αν περνούν οι ημέρες και βλέπετε πως η ενίσχυση του κράτους δεν πιστώνεται στον λογαριασμό σας.

 Όσοι έχετε αιτηθεί τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και εισπράξατε είδη το αρχικό ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, πλέον δεν χρειάζεται να υποβάλλεται και νέα αίτηση για την καταβολή των υπολοίπων 200 ευρώ. Εννοείται ότι θα πιστωθεί και το υπόλοιπο ποσό δίχως πρόβλημα.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με IBAN: GR7101000230000000000200211 και αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

Βάση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται η διαδικασία για την καταβολή των 600 ευρώ στους επιστήμονες.

Η απόφαση αναφέρει ότι :

§  Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορoνωϊού.

§  Οι δικαιούχοι της οικονομικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας και πάντα βάσει των ΚΑΔ της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν υποβάλλει την αίτηση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια.

§  Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

§  Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση για το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης , δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο supportemployees.services. gov.gr για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet.

§  Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής.

§  Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού , του IBAN, της Τράπεζας , στον οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης.

§  Κάθε δικαιούχος της οικονομικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail.

§  Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

§  Οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

ü Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

ü Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Καλή είσπραξη και καλή επιστροφή στην κανονικότητα !!

Best Of

Ο Κώστας Μπακογιάννης και η κοινωνία που παρεμβαίνει στο αύριο της Αθήνας

Στο πιο «Αντί-ΤΙΚ ΤΟΚ» ΤΙΚ ΤΟΚ, όπως δήλωσε και...

Ο Κασσελάκης που ενώνει, η Αχτσιόγλου που διχάζει

  Η Έφη Αχτσιόγλου έχασε την ψυχραιμία της στην πλέον...

Ήρεμα νερά χρειαζόμαστε…

Στον απόηχο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον...

Κώστας Μπακογιάννης: Η καλή οικονομική κατάσταση του δήμου επιστρέφει, ως οφείλει, στους Αθηναίους

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Με ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα...

Newsletter

spot_img

Δείτε επίσης...

Γιώργος Παπακωστόπουλος: Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά

Το πλαίσιο ευθύνης και διάθεσης για προσφορά στον τόπο...

«Γρήγορα Κέρδη» από δύο νέα παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ

 10.000 νικητές θα κερδίσουν από 500 ευρώ και 20.000...

Τη Μελίνα πάντως, δεν την απαξίωνε κανείς, αποκαλώντας τη με το μικρό όνομά της (αγαπητή Έφη)…

Ήταν μάλλον αναμενόμενο... Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία έγινε...

Δημήτρης Καμπουράκης: Ο Κασσελάκης και η… ντροπή της Αριστεράς

Γράφει ο Δημήτρης Καμπουράκης Πηγή: liberal.gr   «Μα καλά, δεν ντράπηκε αυτός...

“Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις… μην την εξευτελίζεις”

Η Έφη που έχασε τον κόσμο τον οποίο της...
Υστερόγραφα Team
Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Γιώργος Παπακωστόπουλος: Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά

Το πλαίσιο ευθύνης και διάθεσης για προσφορά στον τόπο του, περιγράφει με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο Γιώργος Παπακωστόπουλος, ο οποίος...

«Γρήγορα Κέρδη» από δύο νέα παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ

 10.000 νικητές θα κερδίσουν από 500 ευρώ και 20.000 τυχεροί από 100 ευρώ ο καθένας Δύο νέα παιχνίδια ΣΚΡΑΤΣ, που κυκλοφόρησαν εδώ και λίγες ημέρες,...

Τη Μελίνα πάντως, δεν την απαξίωνε κανείς, αποκαλώντας τη με το μικρό όνομά της (αγαπητή Έφη)…

Ήταν μάλλον αναμενόμενο... Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία έγινε βολικός κομιστής μειωτικών για το γυναικείο κίνημα αντιλήψεων περιθωριακών μυαλών, και ασπάστηκε την προσβλητική προσφώνηση...