Φιλοθέη Μακριδάκη: Καλή είσπραξη και… καλή επιστροφή στην κανονικότητα

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Ειδικός Φοροτεχνικός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

Η προθεσμία για να μπορέσουν να λάβουν οι επιστήμονες το ποσό των 600 ευρώ , ως οικονομική ενίσχυση , για τις δύσκολες αυτές ημέρες της πανδημίας που περνάει η χώρα μας , είναι έως 8 Μαΐου να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου . Προσοχή, στην ενέργεια αυτή είναι απαιτητό να προχωρήσουν μόνο από τους επιστήμονες δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης. Αυτοί οι οποίοι εκτέλεσαν τις απαιτούμενες ενέργειες για να παρακολουθήσουν την τηλεκατάρτιση, δεν οφείλουν να προβούν σε καμία επιπλέον κίνηση. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι, αν δεν δείτε τα χρήματα να πιστώνονται στον λογαριασμό έως 6/5 τότε κάντε και την αίτηση στον ΕΡΓΑΝΗ. Την συμβουλή αυτή σας την δίνω, κατόπιν των ερωτήσεων που μου θέσατε, αν περνούν οι ημέρες και βλέπετε πως η ενίσχυση του κράτους δεν πιστώνεται στον λογαριασμό σας.

 Όσοι έχετε αιτηθεί τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και εισπράξατε είδη το αρχικό ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, πλέον δεν χρειάζεται να υποβάλλεται και νέα αίτηση για την καταβολή των υπολοίπων 200 ευρώ. Εννοείται ότι θα πιστωθεί και το υπόλοιπο ποσό δίχως πρόβλημα.

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με IBAN: GR7101000230000000000200211 και αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

Βάση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται η διαδικασία για την καταβολή των 600 ευρώ στους επιστήμονες.

Η απόφαση αναφέρει ότι :

§  Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ειδικού σκοπού 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορoνωϊού.

§  Οι δικαιούχοι της οικονομικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας και πάντα βάσει των ΚΑΔ της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν υποβάλλει την αίτηση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια.

§  Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

§  Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση για το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης , δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο supportemployees.services. gov.gr για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet.

§  Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής.

§  Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασμού , του IBAN, της Τράπεζας , στον οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης.

§  Κάθε δικαιούχος της οικονομικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail.

§  Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

§  Οι οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

ü Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

ü Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Καλή είσπραξη και καλή επιστροφή στην κανονικότητα !!

Best Of

Κωστής Χατζηδάκης: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και προκοπή για όλους

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε...

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Οδηγούμε την Ελλάδα μπροστά

Με ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media,...

«Κάηκε» η υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Γράφει το «Βαθύ Λαρύγγι» Πηγή: One Voice   Με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου...

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ κέρδισε ακόμη μια μάχη για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες

Σε πανηγυρικό κλίμα εξελέγη σήμερα Πρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών,...

Newsletter

spot_img

Δείτε επίσης...

Κωστής Χατζηδάκης: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και προκοπή για όλους

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε...

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Οδηγούμε την Ελλάδα μπροστά

Με ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media,...

Λευτέρης Κουσούλης: Η ανάγκη του ανθρώπου να φύγει

Γράφει ο Λευτέρης Κουσούλης Πηγή: εφημερίδα "Το Βήμα"   Έφτασε και αυτός...

Ο Αλαφούζος «ψάχνεται» να… την κάνει από τα ΜΜΕ

Γράφει το «Βαθύ Λαρύγγι» Πηγή: One Voice   Ο Όμιλος Αλαφούζου έχει...

Εκείνος που ταξίδεψε ένα έθνος σε ένα περισσότερο ασφαλές μέλλον

Πριν από 50 χρόνια ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής σταμάτησε...
Υστερόγραφα Team
Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Κωστής Χατζηδάκης: Μεγαλύτερη ανάπτυξη και προκοπή για όλους

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την παρακάτω ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media, για την επέτειο Αποκατάστασης της...

Ελίζα Βόζεμπεργκ: Οδηγούμε την Ελλάδα μπροστά

Με ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media, η Ελίζα Βόζεμπεργκ έστειλε το δικό της μήνυμα για την επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η ευρωβουλευτής...

Λευτέρης Κουσούλης: Η ανάγκη του ανθρώπου να φύγει

Γράφει ο Λευτέρης Κουσούλης Πηγή: εφημερίδα "Το Βήμα"   Έφτασε και αυτός ο Ιούλιος στο τρίτο δεκαήμερο της ζωής του. Ενθουσιάζει κάθε φορά ο Ιούνιος καθώς η...