Ισχύει το πρόστιμο του εκπρόθεσμου μισθωτηρίου την περίοδο της καραντίνας;

Αν όχι, μέχρι πότε μπορεί να γίνει η υποβολή;

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Φοροτεχνικός

Σύμβουλος επιχειρήσεων και Ιδιωτών

 

Ø Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, των αρχικών αλλά και των τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή με ημερομηνία τροποποίησής της από 1-2-2020 έως 30-4-2020

καθώς επίσης και

Ø των αρχικών Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1-2-2020 έως 31-5-2020

ή αρχικών ακυρωτικών Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 1-2-2020 έως 31-5-2020

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

Συγκεκριμένα με βάση το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΑΔΕ

Αναφέρονται μεταξύ και άλλων τα εξής :

Παρατάσεις προθεσμιών για συγκεντρωτικές και δηλώσεις μισθωτηρίων

Συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια των φορολογουμένων πολιτών και των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν όσο πιο ανώδυνα τις δυσκολίες από την πανδημία του κορωνοϊού , η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει την προθεσμία για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Αναλυτικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή : Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020.Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 01/02/2020 έως 30/04/2020, καθώς και των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020

Written by Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι