• 27 Οκτωβρίου, 2020

Tags : Τράπεζα της Σλλάδας

Η Τράπεζα της Ελλάδας απέρριψε το αίτημα της Euroins Insurance

Η απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση 296/21.01.2019 της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ και αιτιολογήθηκε ως εξής: «1. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα και η στρατηγική ανάπτυξης του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό ως και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών του εν λόγω Ομίλου συναλλαγές. Η εν […]Περισσότερα...