Να ανοίγεις για άλλους, τους δρόμους που βρήκες κλειστούς

Της Κονδυλίας Ορτανσίου

 

Να ανοίγεις σε εκείνους που ακολουθούν, τους δρόμους που βρήκες κλειστούς, στη διαδρομή που σου προσφέρθηκε να ζήσεις.

Για να γεμίσουν απλόχερα από το φως που αναρωτιόσουν πού κρυβόταν…

 

Written by Κονδυλία Ορτανσίου

Η Κονδυλία Ορτανσίου είναι συγγραφέας