Κατερίνα Φραγκάκη: Τα ευεργετήματα που δικαιούνται οι πυρόπληκτοι

Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη

Πηγή: dikastiko.gr

 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την αποζημίωση και ενίσχυση των πυρόπληκτων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας arogi.gov.gr.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, τα πληττόμενα νοικοκυριά δικαιούνται αποζημίωση για την οικοσκευή που καταστράφηκε.

Ως πρώτη αρωγή παρέχεται:

 1. Στεγαστική Συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και αποζημιώσεις για οικοσκευή νοικοκυριών.

Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα (αφού γίνει η αίτηση) οι πυρόπληκτοι θα δουν στους λογαριασμούς, που έχουν δηλώσει στο taxis, τα κάτωθι ποσά:

 • 14.000 ευρώ  για κατοικία που  έχει υποστεί σοβαρές βλάβες
 • 8.000 ευρώ για κατοικία που  έχει υποστεί  βαριές βλάβες
 • 3.000 ευρώ για κατοικία που  έχει υποστεί  ελαφρές βλάβες

Για την οικοσυσκευή: 

 • 6.000 ευρώ  για κατοικία που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες
 • 4.000 ευρώ  για κατοικία που  έχει υποστεί βαριές βλάβες
 • 2.000 ευρώ για κατοικία που  έχει υποστεί  ελαφρές βλάβες
 • Επιχορήγηση για κτιριακές εγκαταστάσεις: Άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ήτοι:
 • 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
 • 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και
 • 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Στη β΄ φάση, μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω, εφόσον οι πρώτες εκτιμήσεις δείξουν ότι η πρώτη αρωγή δεν ήταν επαρκής, ενώ στη γ’ φάση με την τελική εκτίμηση, οι επιχειρήσεις θα πάρουν επιχορήγηση στο 70% των εκτιμώμενων ζημιών. Σε αυτό το ποσό, θα συνυπολογιστούν οι ενισχύσεις από την α’ φάση (Στεγαστική Συνδρομή + επιχορήγηση για ζημιές) και η προκαταβολή που μπορεί να έχει ληφθεί στη β΄ φάση.

3.Επιχορήγηση καλλιεργειών: Αν πρόκειται, για αγρότες χωρίς εγκαταστάσεις ή που δεν έχουν υποστεί ζημιές, τότε θα λάβουν τα εξής: • 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων, • 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων και • 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες. Στην γ φάση, η επιχορήγηση που δικαιούνται θα υπολογιστεί στο 70% των συνολικών ζημιών, στην οποία θα συνυπολογιστεί η Στεγαστική Συνδρομή (αν πήραν) και η ειδική αποζημίωση της πρώτης αρωγής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πριν συμπληρώσουν την αίτηση;

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που το τελικό καλυπτόμενο είναι μικρότερο από το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή, τότε το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 • Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ή
 • Σε περίπτωση μη τήρηση των όρων της ΠΝΠ και των σχετικών ΚΥΑ, ή
 • Σε περίπτωση μη υποβολής φακέλου ή αν ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή επιχορήγησης για αποκατάσταση ζημιών ή αποζημίωσης οικοσκευής, μετά την εξέταση του φακέλου και τον έλεγχο,

ΤΌΤΕ το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Πως γίνεται η συμπλήρωση της αίτησης ;

O πυρόπληκτος πολίτης θα πρέπει να ενταχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  arogi.gov.gr  με τους κωδικούς TAXIS. Εν συνεχεία γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου, που διεκδικεί την προκαταβολή. Η εικόνα των ακινήτων, αντλείται αυτόματα βάσει της αίτησης για Στεγαστική Συνδρομή.

Εμφανίζονται τα ακίνητα στη στήλη «Είδος χρήσης»:

 • Ιδιόχρηση
 • Μίσθωση (Μακροχρόνια)
 • Μίσθωση (Βραχυχρόνια)
 • Δωρεάν παραχώρηση (Χωρίς δήλωση μίσθωσης)
 • Δωρεάν παραχώρηση (Με δήλωση μίσθωσης)

Επίσης ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει  τη  στήλη «Έκταση βλάβης» και «Είδος χρήσης» με μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Η στήλη «Δικαιούμενο ποσό» συμπληρώνεται αυτόματα.

Υποχρεωτικά πρέπει να επιλεχθούν τα πεδία της υπεύθυνης δήλωσης και της συναίνεσης.

Σε περίπτωση μίσθωσης, την αίτηση αρχικά την υποβάλλει ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής και  ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Εν συνεχεία εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Τι άλλα ευεργετήματα δικαιούνται οι πυρόπληκτοι πέραν των ως άνω ποσών;

 • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
 • Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης.
 • Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες.
 • Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων.
 • Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω

Best Of

Οι «πανελίστες» που φλερτάρουν με τις εκλογικές λίστες

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας και μια δικηγόρος...

Οι αποκαλύψεις Σταϊκούρα σε Σιωμόπουλο-Γκαντώνα για τα επόμενα μέτρα της κυβέρνησης

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη   Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ήταν καλεσμένος...

Χατζηδάκης: Να γίνει η Ελλάδα η θετική έκπληξη

Την ανάγκη να ενστερνιστούμε τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά...

Newsletter

spot_img

Δείτε επίσης...

Μακριά από τις ανάγκες των λαών των οποίων ηγούνται

Του Νίκου Φυλάγγελου Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μπορείς...

Το πρόσωπο της αντίστασης των γυναικών

Της Κατιάνας Ναυπλιώτου   Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς προσεκτικά όσα...

Οι Αμερικανοί δεν θα ψηφίσουν για τις αμβλώσεις, αλλά για την… τσέπη τους

Του Κυριάκου Βελισσάριου   Όπως συμβαίνει σε κάθε... κανονική κοινωνία στον...

Η αποκάλυψη της “Real News” για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Του Μανώλη Κομνηνού   Ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό ρεπορτάζ δημοσιεύει η "Real...

«Δεύτερες σκέψεις» για την υποψηφιότητα Καμπουράκη

Του Μανώλη Κομνηνού   Η μέχρι πρότινος βέβαιη υποψηφιότητα του Δημήτρη...
Υστερόγραφα Team
Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Μακριά από τις ανάγκες των λαών των οποίων ηγούνται

Του Νίκου Φυλάγγελου Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μπορείς να συζητάς για τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, όταν δεν περιλαμβάνονται σε αυτές η Κίνα...

Το πρόσωπο της αντίστασης των γυναικών

Της Κατιάνας Ναυπλιώτου   Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί κανείς προσεκτικά όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών για να προβλέψει ότι η Αλεξάντρια Οκάζιο-Ορτέζ θα...

Οι Αμερικανοί δεν θα ψηφίσουν για τις αμβλώσεις, αλλά για την… τσέπη τους

Του Κυριάκου Βελισσάριου   Όπως συμβαίνει σε κάθε... κανονική κοινωνία στον πλανήτη, η ψυχολογία των πολιτών δεν συνιστά ευθεία γραμμή. Επηρεάζεται από τη συγκυρία. Το ίδιο...