Ο αγωγός ΤΑΡ στηρίζει την εκπαίδευση

Ο TAP στηρίζει την εκπαίδευση, επενδύοντας σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα και ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης στον τομέα της Ενέργειας
«Η επιθυμία έχει μια πολύ ψηλή κορμοστασιά και στις παλάμες της καίει η απουσία», έγραφε στους «Προσανατολισμούς» ο Οδυσσέας Ελύτης. Ωστόσο, η επιθυμία των νέων για γνώση στην Ελλάδα πολλές φορές ξεπερνά την εκπαιδευτική δυναμική της χώρας. Η απουσία –ιδίων πόρων ή και εξειδικευμένης κατάρτισης– «καίει» καθημερινά σε χιλιάδες νοικοκυριά και σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την επικράτεια. Η «ισχυρή επιθυμία» προσπαθεί να αρπάξει στις παλάμες της Παιδεία, εντούτοις στην Ελλάδα του 2019, αρκετά συχνά, δεν τα καταφέρνει. Το αποτέλεσμα; Να στραφεί στο εξωτερικό για καλλιέργεια δεξιοτήτων που, μέχρι σήμερα, δεν είναι πρόσφορες στη χώρα μας, παρότι απαιτούνται για την οικονομική αναστήλωση και την τεχνολογική ανέλιξή της.
Κι όμως υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές, και μάλιστα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, που προσφέρουν μαθήματα και καλλιεργούν δεξιότητες σε κλάδους κομβικούς, όπως αυτός της Ενέργειας. Σχολές και προγράμματα τα οποία στηρίζει ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ΤΑΡ που έχει άλλωστε θέσει την Εκπαίδευση ως έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς άξονες των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, με στόχο τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της επιμόρφωσης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που η εταιρεία ΤΑΡ υλοποιεί στις τοπικές κοινότητες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ο αγωγός ΤΑΡ επενδύει σε τρεις πρωτοβουλίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί τμήμα των διδάκτρων -ανάλογα τον αριθμό των συμμετεχόντων και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος- σε δύο καινοτόμα μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα της Ενέργειας. Κι επίσης χρηματοδοτεί την προσφορά ενός ακόμη προγράμματος εκπαίδευσης-κατάρτισης στην «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Σαφής στόχος και των τριών αυτών προγραμμάτων είναι η κάλυψη του επιστημονικού και τεχνοκρατικού κενού στην εγχώρια ενεργειακή αγορά και η εκπλήρωση της «επιθυμίας με την πανύψηλη κορμοστασιά» όλων όσοι αναζητούν (περαιτέρω) εξειδίκευση, διεύρυνση οριζόντων και εμπλουτισμό προοπτικών καριέρας. Είτε πρόκειται για φοιτητές είτε για αποφοίτους ανωτάτων συναφών σχολών, αλλά και Λυκείων, καθώς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φυσικού αερίου και της ενέργειας.
Written by Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι