Οι αγρότες και η εξαγορά ετών ασφάλισης


 
 
Πηγή: newsbreak.gr
Στα 984 ευρώ φτάνει το κόστος της εξαγοράς για κάθε χρόνο ασφάλισης που επιθυμούν οι αγρότες να αναγνωρίσουν στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποπληρώσουν σε δόσεις ή να καταβάλουν όλο το ποσό εφάπαξ για να τύχουν έκπτωσης (2% για κάθε χρόνο που επιθυμούν να εξαγοράσουν).
Όσοι είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ (έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ) για κάθε μήνα που θέλουν να αναγνωρίσουν, θα πρέπει να καταβάλλουν ποσό ίσο με το 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού (82 ευρώ). Η εξαγορά μπορεί να αφορά οφειλόμενο χρόνο πρόσθετης ασφάλισης, ο οποίος δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο δημόσιο.
Επίσης, δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από τους ανωτέρω φορείς.
Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αναγνώρισης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση πριν από την υποβολή της αίτησης για τη συνταξιοδότηση του. Το συνολικό ποσό που θα προκύψει για την εξαγορά θα μπορεί να εξοφλείται εφάπαξ ή σε δόσεις.
Στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, εάν πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης.
Σε περίπτωση εξόφλησης σε δόσεις, αυτές θα είναι ίσες με τους μήνες που αναγνωρίζονται (η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης).
Εάν ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ανεξόφλητο ποσό συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες εισφορές.
 

Written by

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι