Δάφνη Γρηγοριάδη: Η Φιλοσοφία της Χρηματοοικονομικής


 
 
Η Δάφνη Γρηγοριάδη με σπουδές σε Φιλοσοφία και Οικονομικά ειδικεύεται στο Finance και είναι στέλεχος Ναυτιλιακής. Διαθέτει εμπειρία στο Commercial Banking και υπήρξε Manager σε Τουριστική εταιρεία. Κάνει οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις της αγοράς μέσα από δημοσιογραφικά άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και τηλεοπτικές εμφανίσεις.
 

 

“Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία” – Πρακτική εφαρμογή στην Ναυτιλία

 
«Οι τρίμηνες αξιολογήσεις της μεταμνημονιακής παρακολούθησης θα φέρουν συχνότερες διακυμάνσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων»
Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Ιουνίου και αφού ολοκληρώθηκε το 3ο πρόγραμμα βοήθειας περνάμε πλέον στην ενισχυμένη εποπτεία, με την καθιέρωση των τρίμηνων αξιολογήσεων. Θα παρατηρήσουμε από εδώ και πέρα πιο συχνές διακυμάνσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γεγονός που θα ‘’φέρει’’ συχνές αυξομειώσεις και στις αγορές. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη των επιχειρήσεων για αποτελεσματική και άμεση διαχείριση της αβεβαιότητας τους. Τα σχέδια των επενδυτών θα μεταβάλλονται αρκετά από τις τόσο συχνές αξιολογήσεις διότι κάθε τρεις μήνες θα δρουν ανάλογα με τα εκάστοτε πορίσματα. Στο βιβλίο ‘’Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία’’ – πρακτική εφαρμογή στη Ναυτιλία, από τις εκδόσεις Αndy’s, παρουσιάζεται το σκεπτικό της Χρηματοοικονομικής επιστήμης για τη διαχείριση του ρίσκου με επίκεντρο τον Ναυτιλιακό τομέα, έναν κλάδο ο οποίος διαμορφώνει το 7% του ΑΕΠ.
Οι ναυτιλιακές αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω των έντονων διακυμάνσεων και των μεγάλων κεφαλαίων που απαιτούνται. Οι τιμές των ναύλων θεωρούνται ως η πιο μεγάλη έκθεση κινδύνου στον κλάδο, διότι παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αγορές, η ναυλαγορά αφορά υπηρεσίες και όχι αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη μεγάλη πτώση της τιμής των ναύλων θα μειώσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές της εταιρείας, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω των υψηλών δανειακών υποχρεώσεων που συνεπάγεται πάντα η αγορά ή ναυπήγηση πλοίου. Η Φιλοσοφία της Χρηματοοικονομικής εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται κανείς προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο του. Έμφαση δίνεται στα ναύλα τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο ρίσκο στην ναυτιλιακή αγορά καθώς και στις τάσεις που έχει ο κλάδος. Eπίσης αναλύεται ο ρόλος των τραπεζών στον Ναυτιλιακό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό με επίκεντο την έννοια του ρίσκου.
 
 
 
 

«Χρηματοοικονομική Φιλοσοφία: Για να διαχειριστούμε τις διακυμάνσεις της αγοράς

πρέπει να τις εξετάσουμε συνεκτικά»

 
Ο Θεμελιωτισμός και ο Συνεκτικισμός αποτελούν δυο βασικά σενάρια στην προσπάθεια εξεύρεσης του “ιδανικού’’ υποδείγματος ερμηνείας των συχνών διακυμάνσεων που αναμένουμε στις επενδυτικές αποφάσεις. Δύο ανταγωνιστικές θεωρίες του κλάδου της Γνωσιολογίας, από την μία ο Θεμελιωτισμός αντιλαμβάνεται την δικαιολόγηση ως ένα γραμμικό μοντέλο το οποίο βαδίζει από τις προκείμενες στο συμπέρασμα βάσει κανόνων. Από την άλλη, το Ολιστικό πρότυπο που δεν βασίζεται στην γραμμικότητα. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλληλοσυνδέεται με λογικό τρόπο και η δικαιολόγηση αποδίδεται στην συνεκτικότητα. Αυτό μας θυμίζει τα γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, έναντι των μη γραμμικών εξισώσεων. Φαίνεται πως η θεωρία της συνεκτικότητας ήταν σημαντικότερη για τους φιλοσόφους από ότι ο Θεμελιωτισμός-γραμμικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται στο βιβλίο όπου εξετάζοντας οικονομετρικά την διακύμανση οι μη γραμμικές εξισώσεις δίνουν πιο αποτελεσματικά συμπεράσματα.
 

Written by

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι