• Σεπτέμβριος 23, 2019

Έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, από την Περιφέρεια Αττικής


 
Με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ένταξη ενός ακόμα αντιπλημμυρικού έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Πρόκειται για έργο που έρχεται να ενισχύσει τη συνολική αντιπλημμυρική πολιτική που ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής και μεταφράζεται σε 160 αντιπλημμυρικά έργα, ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε όλη την Αττική από διάφορες πηγές χρηματοδότησης.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου εντάσσεται στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),η πράξη «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων και Διευθέτηση Ρέματος «Βρυσάκι» για την Αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου».
Το έργο, με συνολικό συμβατικό αντικείμενο 2.878.683 ευρώ, προβλέπει τη διευθέτηση του ρέματος «Βρυσάκι» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, με κατασκευή, μεταξύ άλλων, αναβαθμών κατά μήκος της κοίτης, σε μήκος περίπου 2.500 μέτρων και κατασκευή αγωγών βαρύτητας του δικτύου ομβρίων του οικισμού με συνολικό μήκος περί τα 7.900 μέτρα.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων θα εκπονηθεί επίσης μελέτη για το «Σύστημα Συγκράτησης Ομβρίων Υδάτων» ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και σειρά αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα διασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της κοινότητας του Αγίου Στεφάνου στον Δήμο Διονύσου και 12.000 κάτοικοι θα θωρακιστούν περαιτέρω απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων που τα τελευταία χρόνια εντείνονται όλο και περισσότερο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
89,7 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά μέσω του ΠΕΠ Αττικής
Με την ένταξη της συγκεκριμένης πράξης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πλέον στο ΠΕΠ Αττικής 22 αντιπλημμυρικά έργα και μία μελέτη, με προϋπολογισμό 89,7 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΕΠ Αττικής έχει καταγράψει τα υψηλότερα ποσοστά συμβασιοποιημένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού υπερδέσμευσης, από 120% σε 140%, για τον Θεματικό Στόχο 5, προκειμένου να καλυφθούν οι υψηλές ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα αυτόν.
 
Η Περιφέρεια Αττικής αναβαθμίζει ενεργειακά τον ηλεκτροφωτισμό σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων στον Δήμο Φυλής, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου.
Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και της Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού 2.935.337 ευρώ με ΦΠΑ.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και λαμπτήρων τεχνολογίας LED σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών στο οδικό δίκτυο, καθώς και προβολέων τεχνολογίας LED στα δημοτικά κτίρια των Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. Τα καινούργια φωτιστικά σώματα θα εγκατασταθούν επί των υφιστάμενων ιστών οδοφωτισμού του Δήμου.

Υστερόγραφα Team

Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Διαβάστε Ακόμα...