• 7 Ιουνίου, 2020

Άγγελος Μπούκας: Για να αλλάξει η Ελλάδα χρειάζεται όραμα και τόλμη

Γράφει ο Άγγελος Μπούκας

Επικοινωνιολόγος

 

Αναμφίβολα,η οκταετής περίοδος κρίσης που βίωσε η χώρα μας,δημιούργησε αντί να λύσει πολλά από τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε το πολιτικό και οικονομικό σύστημα στη χώρα.Το έλλειμμα διαρθρωτικών αλλαγών, ο δημοσιονομικός  εκτροχιασμός, η φοροδιαφυγή, η υπερδιόγκωση του κράτους καθώς και οι χρόνιες  παθογένειες στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, ήταν μεταξύ άλλων οι βασικές αιτίες που μας οδήγησαν στην μεγάλη οικονομική ύφεση και στον προθάλαμο του μνημονίου μέχρι τώρα. Αν το πολιτικό σύστημα, την προηγούμενη δεκαετία, είχε προχωρήσει σε βασικές διαρθρωτικές αλλαγές που θα απελευθέρωναν τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας και επανίδρυαν το κράτος,τότε καμία τρόικα και κανένα  μνημόνιο δεν θα μας επέβαλλαν πολιτικές λιτότητας και υψηλής φορολογίας με τις συνέπειες που όλοι βλέπουμε γύρω μας. Εφαρμόσαμε δηλαδή το λάθος μείγμα με λάθος πολλαπλασιαστή μειώνοντας μισθούς και συντάξεις και αυξάνοντας τους φόρους που μείωσαν το ΑΕΠ και επιβράδυναν την ανάπτυξη όπως παραδέχτηκαν και οι εταίροι. Εάν είχαμε υιοθετήσει ένα σταθερό μοντέλο μείωσης φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα απλό και κατανοητό, κατανέμοντας τα βάρη δίκαια στους πολίτες, παρέχοντας τους κίνητρα, τότε και οι πολίτες θα συμμορφώνονταν με τις υποχρεώσεις τους, οι επενδύσεις θα αυξάνονταν ραγδαία, η ανεργία θα αποκλιμακώνονταν, και το κυριότερο το κράτος δε θα έχανε έσοδα από την φοροδιαφυγή.
Τι θα έπρεπε,λοιπόν,να κάνει μια πραγματικά μεταρρυθμιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση που θέλει και επιθυμεί να μεγαλώσει την πίτα και να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών; Ασφαλώς, μια νέα οικονομική πολιτική βασισμένη στο τρίπτυχο μείωση φόρων, εισφορών, αναδιοργάνωση δημόσιας διοίκησης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μειωθεί η εκροή νέων ταλαντούχων επιστημόνων από τη χώρα τους κ η ελληνική οικονομία να απογειωθεί .Μάλιστα, η ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει δεσμευτεί, ότι θα προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις στο κράτος, που είναι και ο μεγάλος ασθενής, προχωρώντας σε συγχωνεύσεις ή καταργήσεις φορέων ΝΠΔΔ και αξιολόγησης υπάρχοντος προσωπικού, με μια ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού κώδικα που θα περιορίζει δραστικά την πολυνομία και την γραφειοκρατία και η φοροδιαφυγή θα μειωθεί αισθητά. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την εκτεταμένη χρήση του πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές μας, τότε τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της αποφυγής και δη των ελεύθερων επαγγελματιών θα είναι εντυπωσιακά οδηγώντας έτσι σε νέα κουλτούρα πληρωμών, δίκαιης κατανομής βαρών, τόνωσης ζήτησης και κατανάλωσης.Έτσι, οι  επιχειρηματίες, θα μπορούν, καταβάλλοντας χαμηλό flat tax rate και μέρισμα, να επανεπενδύουν τα κέρδη τους με τρόπο σύμφορο για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις τους είτε με τη μορφή συγχωνεύσεων είτε με ενίσχυση ατομικού κουμπαρά, γεγονός, που θα αυξήσει όχι μόνο τα δημόσια έσοδα αλλά και θα ενισχύσει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Ένα άλλο σημαντικό κίνητρο, για την αλλαγή επενδυτικής εικόνας της χώρας, είναι  και  η μείωση εισφορών που με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λελογισμένη αύξηση κατώτατου μισθού σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της χώρας και θα διευκόλυνε τους  εργοδότες να προσλαμβάνουν πολλά υποσχόμενα νέους εναρμονιζόμενοι με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και βάζοντας φρένο στην αιμορραγία του brain drain.
Ο τελευταίος πυλώνας είναι η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης που ανέκαθεν αποτελούσε τον πυρήνα των οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων της χώρας καθώς χρόνιες αδυναμίες, δυσλειτουργίες και υπερπληθώρα δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών φανέρωσε την πλήρη ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού να συντηρήσει το υδροκέφαλο κράτος και να μπορέσει -όπως έχει προτείνει και η ΝΔ- να αναμορφώσει την δημόσια διοίκηση κάνοντας την πιο φιλική και αποτελεσματική προς τον πολίτη χωρίς απολύσεις.Δυστυχώς, οι οικονομικές προσαρμογές που επέβαλλαν απότομες αλλαγές στα εισοδήματα μας και στην καθημερινότητα μας, δεν στάθηκαν ικανές να θεραπεύσουν το τέρας του δημοσίου με αποτελεσματικές και έξυπνες πολιτικές για ένα ευέλικτο και επιτελικό κράτος, μηχανοργανωμένο με ενιαίο συντονισμό, λιγότερες διευθύνσεις και γραμματείες στα υπουργεία, μια κεντρική αρχή που θα υπάγεται απευθείας στο υπουργείο Διοικητικής ανασυγκρότησης και ενός φορέα που θα καταγράφει πλεονάζον προσωπικό για να υπάρχει σωστός καταμερισμός προσωπικού ανά δημόσια υπηρεσία. Συνεπώς, σε τέσσερις λέξεις θα  πρέπει να ναι στραμμένος ο στόχος της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας ώστε να πετύχει την οικονομική επανάσταση  και ανάταξη : Ανάπτυξη , λιγότερο κράτος, δουλειές για όλους. Και  για  να το πετύχει αυτό, θέλει απλά όραμα και τόλμη!

Υστερόγραφα Team

Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Διαβάστε Ακόμα...