Το Κυπριακό, οι χάρτες και… πώς σκοτώνουμε τον χρόνο μας

Μαρίκα Λυσιάνθη
Posted on January 12, 2017, 8:38 am
0 secs

Ο Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική. Και έτσι ήταν. Για πρώτη φορά στην πολυετή εθνική εκκρεμότητα του Κυπριακού, τα δυο μέρη κατέθεσαν χάρτες, για το πώς βλέπουν το μέλλον τους. Έστω με τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους.

Μόνο που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η κατάθεση χαρτών δεν φτάνει. Δεν αρκεί για να κλείσουν οι πληγές. Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσία.

Η επιστροφή πληθυσμού, η παρουσία στρατευμάτων, ο ρόλος της Τουρκίας, το Σύνταγμα, η ισορροπία πολιτικών δυνάμεων.

Εκεί, οι διαφορές παραμένουν ουσιαστικές. Και επιβαρύνται από την ιστορική μνήμη. Δαιφορετικά, απλώς… σκοτώνουμε τον χρόνο μας.

Μαρίκα Λυσιάνθη
Η Μαρίκα Λυσιάνθη είναι ψυχολόγος