Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πέντε αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση

Υστερόγραφα Team
Posted on July 31, 2016, 1:06 pm

dimoiΠέντε βασικές αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής, οι πέντε βασικές αλλαγές είναι οι εξής:

  • Μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού. Στην αρμοδιότητα των δήμων η κοινωνική πολιτική, στις περιφέρειες το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Αλλαγή εκλογικού συστήματος. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει το θέμα της αλλαγής του τρόπου ανάδειξης των αιρετών στους δήμους και τις περιφέρειες, επαναφέροντας την πρόταση για θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Ενίσχυση της δημοκρατίας στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η αναβάθμιση των θεσμών δημοκρατικού ελέγχου με την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, την ενδυνάμωση των τοπικών δημοψηφισμάτων και με λαϊκή πρωτοβουλία και την εισαγωγή νέων θεσμών δημοκρατικής συμμετοχής.
  • Ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών, μέσω της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό κάθε δήμος θα δημιουργήσει περιουσιολόγιο και θα υπάρχει ειδικός ηλεκτρονικός κόμβος όπου κάθε ΟΤΑ θα υποχρεώνεται να ενημερώνει για τις μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων του.
  • Στήριξη Κοινωνικής Οικονομίας, με στόχο την ένταξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως τρίτου, ισότιμου, πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 

 

 

 

 

 

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι