Συνεργασία SEAT-Telefónica για την ψηφιοποίηση στην αυτοκινητοβιομηχανία

Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος
Posted on November 07, 2017, 4:47 pm
17 secs

Ο Πρόεδρος της SEAT, Luca de Meo μαζί με τον Πρόεδρο της Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez υπέγραψαν συμφωνία με σκοπό τη προώθηση κοινής προσπάθειας για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η συμφωνία που επετεύχθη, η οποία καθιστά τη Telefónica στρατηγικό προμηθευτή πληροφορικής για τη SEAT, καθορίζεται στα πλαίσια της στρατηγικής της SEAT να εδραιωθεί ως αυτοκινητοβιομηχανία με συνδεδεμένες ψηφιακές λύσεις κινητικότητας.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών αφορά τη συνεργασία πάνω σε τρείς βασικούς τομείς: την κοινή χρήση πληροφοριών και γνώσεων, το σχεδιασμό βελτιστοποιημένων προσεγγίσεων για λύσεις κινητικότητας καθώς και την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G στο συνδεδεμένο αυτοκίνητο  και την ανάπτυξη έργων ψηφιακών μετασχηματισμών ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατασκευής αυτοκινήτων.

 Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας είναι η αξία που αποδίδει η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 5G στο συνδεδεμένο και αυτόνομο οικοσύστημα αυτοκινήτου. Η ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς της Telefónica προσφέρει ποιοτικό άλμα όσον αφορά την ικανότητα, την ποιότητα, τις περιόδους αναμονής και την ταχύτητα των τηλεπικοινωνιών, γεγονός που θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων εμπειριών στη χρήση του συνδεδεμένου οχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν με σκοπό να προτείνουν και να αξιολογήσουν τις εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής σε οχήματα. Οι προτάσεις που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία θα υποβληθούν σε δοκιμές σε περιβάλλοντα πραγματικής ζωής και σε συγκεκριμένες περιοχές όπου η Telefónica έχει αναπτύξει αυτές τις νέες δυνατότητες.

Επιπλέον, η συνεργασία θα εισαγάγει την ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών «Βιομηχανίας 4.0» στη διαδικασία παραγωγής αυτοκινήτων. Η Telefónica και η SEAT συνεργάζονται βασιζόμενοι στη τεχνολογία Blockchain για τη βελτίωση της παρακολούθησης των εξαρτημάτων στην αλυσίδα παραγωγής στο εργοστάσιο στο Martorell. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται λύσεις και συστήματα που βασίζονται στο IoT ( Internet of Things) με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των προμηθειών.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη χρήση εργαλείων και κοινών μηχανισμών που διευκολύνουν τη συλλογή, τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων, τηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές της ιδιωτικής ζωής, της εμπιστευτικότητας και της διαφάνειας των ιδιοκτητών/χρηστών. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για να διερευνήσουν τα οφέλη των Big Data και την κοινή χρήση δεδομένων κατά το σχεδιασμό νέων προτάσεων κινητικότητας. Θα αναπτυχθούν βελτιστοποιημένες λύσεις κινητικότητας για τις πόλεις και τις αστικές περιοχές που θα εξασφαλίσουν έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας, λύσεις στάθμευσης και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

 

Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος
Ο Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος είναι δημοσιογράφος