Οι (αδικαιολόγητες) απολύσεις των δικηγόρων του Κτηματολογίου, συνεχίζουν να προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Υστερόγραφα Team
Posted on January 03, 2018, 2:27 pm
4 secs

 

 

Πηγή: capital.gr

 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Σχεδίου Νόμου για τη Σύσταση του Οργανισμού του Εθνικού Κτηματολογίου, το σύνολο των 63 δικηγόρων της ΕΚΧΑ Α.Ε. που υπηρετούν πανελλαδικά υποχρεώνονται να αποφασίσουν εντός προθεσμίας ΜΟΛΙΣ ενός μηνός από την δημοσίευση του νόμου, αν θα παραμείνουν στον νέο Οργανισμό του Εθνικού Κτηματολογίου ως νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με συνέπεια τη διαγραφή τους από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ως εκ του Κώδικα περί Δικηγόρων αυτοδικαίως λόγω ύπαρξης ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, άλλως να αποχωρίσουν από τον νέο φορέα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δικηγόρων Κτηματολογίου, με τη συγκεκριμένη διάταξη, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας έναντι του νόμου και της χρηστής διοίκησης, μεθοδεύεται η εκπαραθύρωση των 63 δικηγόρων από το Έργο, καθώς όλο το υπόλοιπο προσωπικό μεταφέρεται στον νέο φορέα χωρίς καμία επίπτωση μαζί με 800 περίπου εργαζομένους από άλλους κλάδους που μεταβαίνουν σε αυτόν, και επομένως αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση σε βάρος τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η φίμωση όσων από τον νόμο μπορούν εκ της ιδιότητος τους να ασκούν έλεγχο. Αντίστοιχη μεθόδευση επιχειρήθηκε και στους δημοσιογράφους της Γενικής Γραμματείας Τύπου.

Γεννιέται λοιπόν, το ερώτημα: ΠΟΙΟΣ επωφελείται και ΓΙΑΤΙ από την απουσία δικηγόρων στον Νέο Οργανισμό; ΠΟΙΑ συγκεκριμένα συμφέρονται εξυπηρετούνται ; Προς τί τέτοιο μένος ΜΟΝΟΝ προς τους δικηγόρους της ΕΚΧΑ ΑΕ; Ποιος διαγράφει τη νομική διάσταση του Κτηματολογίου;

Το Σχέδιο Νόμου μας υποβάλει σε έναν άνευ προηγουμένου και στα όρια της ανηθικότητας εκβιασμό: να επιλέξουμε αν θα “παραμείνουμε” στο Νέο Οργανισμό ως υπάλληλοι χωρίς καμία περιγραφή καθηκόντων ή να απολυθούμε. Εάν μάλιστα αποφασίσουμε να παραμείνουμε, θα υποχρεωθούμε στο μέλλον να παρανομήσουμε παρέχοντας πλέον κεκαλυμμένα και όλως απαραδέκτως “δικηγορικές” υπηρεσίες;

63 οικογένειες οδηγούνται σε απόγνωση, δεδομένου ότι θα χαθεί η βασική –ίσως και μοναδική- πηγή εισοδήματός μας, διότι δεν εξασκούσαμε ιδιωτική δικηγορία αλλά είχαμε αφοσιωθεί αποκλειστικά στο Έργο.

Το Υπουργείο επιλέγει την κατάργηση των δωρεάν παρεχόμενων υψηλής εξειδίκευσης νομικών υπηρεσιών από τους δικηγόρους της ΕΚΧΑ ΑΕ στον Έλληνα Πολίτη και τους επαγγελματίες που συνδέονται με το ακίνητο (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς), με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. Τίθεται δε ευθέως το ερώτημα ποιος θα περιφρουρεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών;

Η μεθόδευση αυτή αποτελεί ένα μεγάλο σφάλμα σε βάρος του ίδιου του εγχειρήματος της Σύνταξης και Λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Είναι μία απρόκλητη, αντιδεοντολογική και ανήθικη δίωξη, με συνέπεια την απώλεια του νομικού παραστάτη του Έλληνα Πολίτη και θα καταλογιστεί εις βάρος όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό (από τους συναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης μέχρι τους συνεργάτες τους).

Με αφορμή αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων στις 18/12/2017 αποφάσισε:

1. Να επικυρωθεί η απόφαση του Συλλόγου Δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ ως προς την αποχή από τα καθήκοντά τους, δηλαδή από την παροχή νομικών συμβουλών, την επίβλεψη και τον συμβατικό έλεγχο των μελετών κτηματογράφησης, την παράσταση στα δικαστήρια και κάθε άλλο σχετική υπηρεσία. Όλοι οι δικηγόροι της χώρας θα απέχουν, αντιστοίχως, από τις δίκες με αντίδικο την ΕΚΧΑ ΑΕ και από την παροχή νομικών υπηρεσιών κάθε είδους προς την ίδια.

2. Να επανεκτιμηθεί η στάση του σώματος όταν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή και οριστικοποιηθεί κατά περιεχόμενο.

3. Να απευθυνθεί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ, στο CCBE προκειμένου, το CCBE να λάβει θέση επί της επιχειρούμενης υπαλληλοποίησης των έμμισθων δικηγόρων, που συνεπάγεται την απώλεια της θεσμικής ανεξαρτησίας των δικηγόρων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους με το Σχέδιο Νόμου, να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αποκαταστήσουν την ορθότητα ως προς τους εμμίσθους δικηγόρους της ΕΚΧΑ ΑΕ στη σχετική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 περί των μεταβατικών διατάξεων για το προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του Έργου.

Είναι αυτονόητο ότι η επιχειρούμενη, εξόχως βλαπτική, μεταβολή της συμβατικής σχέσης των δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ θα τεθεί υπό την κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι