Νέα βαριά πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων

Υστερόγραφα Team
Posted on July 21, 2016, 3:38 pm
0 secs
apodeikseis

Επαναφέρει τα αυστηρά πρόστιμα που είχε καταργήσει τον Οκτώβριο του 2015 το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα  με την τροπολογία σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Τα πρόστιμα αυτά μάλιστα θα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια πενταετία, ενώ εάν διαπιστωθεί και νέα υποτροπή το πρόστιμο θα τετραπλασιάζεται.

Όπως τονίζεται στην τροπολογία, το νέο ποινολόγιο για την μη έκδοση αποδείξεων τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Ιουλίου 2016.

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι