Μειώθηκε η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον ELA

Υστερόγραφα Team
Posted on November 09, 2017, 11:30 am
3 secs

 

Πηγή: capital.gr

 

Κατά 1,7 δισ. ευρώ μειώνεται ο δανεισμός του των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης (ELA) που πλέον διαμορφώνεται στο ποσό των 26,9 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, “στις 8 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 26,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,7 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές”.

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι