Κωνσταντίνος Γιαννούκας: Πλαστικό χρήμα στην Ελλάδα. Ναι… ή όχι;

Υστερόγραφα Team
Posted on December 12, 2017, 10:30 am
1 sec

Γράφει ο Κωνσταντίνος Γιαννούκας

Πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου ζούμε μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση, το πλαστικό χρήμα εισβάλει όλο και περισσότερο μέσα στη ζωή μας, και πλέον αποτελεί ένα βασικό συναλλακτικό μέσο. Η καθιέρωση του πλαστικού χρήματος οφείλεται κυρίως στην ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, στους πιο γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας αλλά και στην καλύτερη ασφάλεια των συναλλασσόμενων. Έτσι, το ηλεκτρονικό χρήμα εισέβαλε στη ζωή μας με μορφές όπως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και το δικτυακό χρήμα. Το ηλεκτρονικό χρήμα επιτρέπει τις συναλλαγές μέσω τραπεζών (ATM), σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα, μέσω  διαδικτύου κ.λπ., με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο λαμβάνει πλέον τεράστιες διαστάσεις, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης στη σημερινή εποχή.

   Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα μιας επιχείρησης, από τον τομέα των πρώτων υλών μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Λογικό επόμενο είναι η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώνει συνεχώς και να αυξάνεται με έντονο ρυθμό, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον e-shops. Ο ορισμός του ηλεκτρονικού χρήματος σημαίνει: « η οποιαδήποτε αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, μεταξύ άλλων και μαγνητικό μέσο νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό της πραγματοποίησης πράξεων πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 5 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και η οποία γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη » Τους τελευταίους μήνες λόγω της επιβολής περιορισμών στις κινήσεις των τραπεζικών κεφαλαίων υπάρχει μία τεράστια αύξηση στις συναλλαγές με χρήση πλαστικού χρήματος αντί μετρητών. Η χώρα μας στην περιοχή της Ευρωζώνης είναι ουραγός στη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών. Το 2013 ο Έλληνας πολίτης πραγματοποίησε κατά μέσο όρο μόλις 7 συναλλαγές με οποιαδήποτε κάρτα την στιγμή που οι Σκανδιναβοί το έπραξαν πάνω από 250 φορές. Η αξία δε των συναλλαγών με κάρτες, ανήλθε μόλις στο 3,7% του Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος της Ελλάδας. Κάποια από τα αίτια της μειωμένης χρήσης του πλαστικού χρήματος είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η παραοικονομία που φτάνει το 25% του εισοδήματος της χώρας, οι Έλληνες δεν είναι ακόμη συνηθισμένοι στη χρήση πλαστικού χρήματος, η έλλειψη εμπιστοσύνης μερίδας  του κόσμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος λόγο της έλλειψης τραπεζικής πίστης (μνημόνια και κυρίως κούρεμα ομολόγων) κ.α.

   Κάποια από τα πλεονεκτήματα του πλαστικού χρήματος στην Ελλάδα είναι τα εξής:

·      Περιορισμός της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

·      Ακριβής καταγραφή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

·      Μεγαλύτερη διαφάνεια

·      Περιορισμός των συναλλαγών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

·      Μείωση των κλοπών και τον κλοπών λόγο της έλλειψης του φυσικού αντικειμένου.

·      Ευκολία μετάβασης σε εθνικό νόμισμα αν και εφόσον καταστεί αναπόφευκτη.

·      Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

 

 Από την άλλη πλευρά, κάποια από τα μειονεκτήματα του πλαστικού χρήματος στην Ελλάδα είναι τα εξής:

 

·      Κόστος αγοράς μηχανημάτων και κόστος προμήθειας τραπεζών.

·      Αδυναμία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα.

·      Πιθανή αύξηση τιμών σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες.

·      Μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αυτή την στιγμή εκτός τραπεζικού συστήματος.

·      Καταγραφή όλων των κινήσεων των πολιτών από τους θεσμούς του κράτους.

 

  Η Ελλάδα χάνει κάθε χρόνο πολλά δισ. από τη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, ως αντιστάθμισμα της απώλειας εσόδων. Η αύξηση των εσόδων θα βοηθήσει στην ανόρθωση της οικονομίας και θα συμβάλει στη σταδιακή ελάφρυνση των φόρων, ώστε η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να απαγκιστρωθεί από μνημόνια και επιτηρήσεις.

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι