Γιάννης Σαρακιώτης: Οι επιπτώσεις στη χώρα μας από μια εμπορική συμφωνία

Υστερόγραφα Team
Posted on August 06, 2016, 9:55 am

Screen Shot 2016-08-06 at 9.51.34 AM

Γράφει ο Γιάννης Σαρακιώτης

Δικηγόρος, βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ

 

Η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade Investment Partnership) αποτελεί μια συνεργασία ελεύθερου εμπορίου και συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α.. Η διαβούλευση έχει προχωρήσει αρκετά και ήδη τα δύο μέρη βρίσκονται στο 14o γύρο των συνομιλιών. Οι υποτιθέμενοι στόχοι της συμφωνίας είναι η ελαχιστοποίηση των εμποδίων στις συναλλαγές, η μείωση των δασμών και η εντατικοποίηση των επενδύσεων μέσα από ένα «φιλικό» επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις προκαλούν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις στις Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στις τοπικές οικονομίες. Η Τ.Τ.Ι.P. επηρέασε ακόμη και την εξέλιξη του δημοψηφίσματος για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια πρώτη εικόνα του γενικότερου περιεχομένου της συμφωνίας μπορεί κάποιος να λάβει από τη C.E.T.A., την εμπορική συνεργασία της Ευρώπης με τρίτες χώρες, όπως είναι αυτή του Καναδά. Κατά τη σύνοδο κορυφής Ε.Ε.-Καναδά που πραγματοποιήθηκε στην Οττάβα στις 26.09.2014 τα δύο μέρη ανακοίνωσαν τη λήξη των διαπραγματεύσεων για σύναψη Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (Comprehensive Economic and Trade Agreement – C.E.T.A.). Η συμφωνία C.E.T.A. αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η Ε.Ε. και αφορά τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης τέθηκαν και τα αγροτικά προϊόντα και ειδικά τα Προϊόντα με Ονομασία Προέλευσης. Για τη χώρα μας φαίνεται προς το παρόν ότι οι όροι «φέτα» και «ελιές Καλαμών» βρίσκονται εκτός πλαισίου προστασίας από την εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. με τον Καναδά. Έτσι η χώρα μας μπορεί να χάσει την αποκλειστικότητα της ονομασίας «φέτα» και «ελιές Καλαμών» στις εμπορικές της συναλλαγές με τον Καναδά.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο Καναδάς, δεν υιοθετούν τις πρακτικές της Ε.Ε. σχετικά με τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Αν στο τελικό κείμενο της Τ.Τ.Ι.P. επικρατήσουν οι θέσεις των Η.Π.Α., είναι βέβαιο ότι τα ελληνικά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα.
Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι αυτό της ασφάλειας των τροφίμων και των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Η Τ.Τ.Ι.Ρ. προσπαθεί υποτίθεται να γεφυρώσει το νομικό χάσμα ανάμεσα στα δύο μέρη και να εναρμονίσει τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας με τα «χαλαρά» αμερικάνικα πρότυπα. Στις Η.Π.Α. όμως το 70% των τροφίμων περιέχουν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, είναι αρνητική στην παραγωγή και χρήση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Στη Διατλαντική Συμφωνία και στις συζητήσεις που διεξάγονται, η πίεση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων του διατροφικού κλάδου είναι εμφανής και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου υπέρ της αμερικάνικης θέσης. Όμως μια τέτοια απόφαση μπορεί μελλοντικά να απειλήσει τη δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική προστασία και γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά προστατεύονται από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Τα τελευταία έτη, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας έχει εκτοξευθεί περίπου στο 24%. Η συμφωνία αυτή φαίνεται να επιδεινώνει την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Ήδη, αρκετοί ευρωπαίοι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας στην Ε.Ε. καθώς οι Η.Π.Α. έχουν ελαστικότερη εργατική νομοθεσία και στον ανταγωνισμό που θα προκύψει μετά τη συμφωνία θα κερδίσουν θέσεις εργασίας σε βάρος της Ε.Ε. .

Μια άλλη πτυχή της Συμφωνίας, η σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με την ίδια τη Δημοκρατία στο Δυτικό κόσμο. Οι προβλεπόμενες ρήτρες κατοχυρώνουν τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορούν να στραφούν κατά των κυβερνήσεων, όταν κρίνουν ότι παραβιάζονται οι κανόνες της Διατλαντικής Συμφωνίας και παρουσιάζουν διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας κρατικών αποφάσεων. Υπερεθνικά λοιπόν μορφώματα και επιχειρήσεις θα μπορούν να στρέφονται νομικά εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων, όταν κρίνουν ότι οι αποφάσεις των τελευταίων επηρεάζουν την πορεία των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως εκκρεμούν 500 περίπου τέτοιες υποθέσεις, όπου επιχειρήσεις στρέφονται εναντίον κυβερνήσεων.

Μέσα σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προσπαθεί να υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις, χωρίς να κρατά εν κρυπτώ τις εξελίξεις γύρω από τη διατλαντική συμφωνία. Έτσι με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής συστάθηκε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, που θα εξετάσει τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες Ε.Ε. με τις Η.Π.Α. και τον Καναδά (T.T.I.P., C.E.T.A.). Στην επιτροπή αυτή θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των συμφωνιών αυτών, καθώς και οι επιπτώσεις τους και κλήθηκαν να συμμετάσχουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι επιστημονικοί φορείς καθώς και όλοι εκείνοι οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στα κινήματα αποτροπής των εν λόγω συμφωνιών. Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός Δήμων της χώρας μας έχει εκφραστεί αρνητικά για τη συμφωνία (Τ.Τ.Ι.P.). Το ίδιο έπραξε και η ΑΔΕΔΥ, η ΓΕΣΕΕ και η ΚΕΔΕ. Χρέος λοιπόν όλων μας, την παρούσα χρονική περίοδο, είναι η πληρέστερη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα, καθώς και η δημοσιοποίηση κάθε μελλοντικής εξέλιξης που αφορά την Διατλαντική Συμφωνία.

 

Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι