Ένας πλανήτης που… δεν μας ανήκει, για να τον κάνουμε χειρότερο

Μαρίκα Λυσιάνθη
Posted on June 05, 2018, 11:31 pm
1 sec

 

Της Μαρίκας Λυσιάνθη

 

Ακόμη μια παγκόσμια ημέρα, η οποία… πέρασε και δεν ακούμπησε.

Για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το οποίο αδικούμε και ρυπαίνουμε, κάθε άλλη μέρα.

Μαζί με την τυραννία που έχουμε επιφυλάξει για το ζωικό βασίλειο.

Ξεχνώντας μια αυτονόητη πραγματικόητα.

Ο πλανήτης αυτός δεν μας ανήκει.

Και όμως, τον κάνουμε χειρότερο.

Μαρίκα Λυσιάνθη
Η Μαρίκα Λυσιάνθη είναι ψυχολόγος